Kuopion toimipiste
Rainer Mustonen
rainer.mustonen@bevenicgroup.com
040 5053482
Kellonkärki 9
70460 Kuopio

Hollolan toimipiste
Sami Kilpeläinen
sami.kilpelainen@bevenicgroup.com
050 3823001
Latojantie 6
15270 Kukkila

Kaikki yhteystietomme:
Yhteystiedot

Ulkoista valmistus ja toimitus, keskity myyntiin – Elektropointin palvelut startupeille

Tuotannon ulkoistaminen on järkevää silloin, kun myynnin näkymät ovat epäselvät. Koska nykytrendi melkeinpä pakottaa toimimaan lyhyellä tähtäyksellä, täytyy tuotannon puolella olla kustannukset minimoivaa joustoa, jotta nopeisiin tuotesykleihin ja alan nopeaan kehitykseen pystytään liiketoiminnassa vastaamaan.

Startup-yrityksille Elektropoint tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun, jonka tuloksena asiakas voi keskittyä kokonaan tuotteidensa myymiseen. Elektropoint pystyy palvelemaan sekä täysin uusia yrityksiä, joiden tuotteet ovat vasta ideatasolla, että jo markkina-aseman saavuttaneita yrityksiä, jotka lanseeraavat uusia tuotteita tai tuoteperheitä.

Ulkoistamisen hyödyt ja haitat

Ulkoistava yritys siirtää strategiansa kannalta vähemmän tärkeät toiminnot jonkun toisen toimijan kontolle. Silloin se voi keskittyä ydinosaamiseensa ja tehostaa omia prosessejaan.

Tuore startup-yritys etsii vielä paikkaansa markkinoilla, vaikka ummikkona liiketoimintaan ei tietenkään lähdetä. Siinä vaiheessa kun prototyyppi on valmis ja testattu, ollaan tärkeässä murroskohdassa myynnin kannalta. Kun paukut satsataan myyntiin, on erikoisosaaminen kannattavampaa hankkia ulkopuolelta. Kun impulssi tuotantoon tulee myynnistä, pystytään muutoksiin vastaamaan tehokkaammin sekä tuotannon että tuotekehityksen suhteen. Silloin startup pystyy toimimaan markkinoilla joustavasti.

Ulkoistamisessa ei ole kyse pelkästään tuotannosta. Käsi kädessä kulkee myös logistiikan ulkoistaminen eli valmiiden tuotteiden kuljetus ja toimitus sekä osien ja tuotteiden varastointi. Osien on oltava oikeaan aikaan alihankkijan tuotannossa. Alihankkijan on siis sopeutettava oma tuotantonsa ulkoistavan yrityksen prosessiin. Tässä kohtaa avainasemassa on kommunikaatio.

Ulkoistamisen suurimpana riskinä voidaan pitää pidemmän ajan kilpailukyvyn kärsimistä, jos keskeiset toiminnot ulkoistetaan lyhytnäköiset kustannussäästöt mielessä. Startup-yrityksen on kuitenkin tärkeintä saada tuloksensa voitolliseksi toiminnan alkuvuosina. Tämä edellyttää, että myynnin tukkeena ei saa olla mitään. Myynnin ja tuotannon välillä on oltava suora yhteys. Toisena riskinä voi pitää liiallista tuotannollista riippuvuutta alihankkijasta. Tälläkään ei startupille ole juuri merkitystä, sillä sen kuuluu saada tuotteet markkinoille mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ulkoistamalla optimoitu tuotanto on myös kilpailuetu.

Miten startupien liiketoiminta voi olla kannattavampaa Elektropointin kanssa?

Yhteistyössä Elektropointin kanssa on kyse riskien jakamisesta. Elektropoint on paitsi komponenttitoimittaja mutta myös kokonaistoimittaja silloin, kun asiakasyritys ulkoistaa koko tuotteen valmistuksen. Ennen kaikkea Elektropoint on strateginen kumppani.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa yhteistyö Elektropointin kanssa alkaa, sitä tehokkaammin kustannukset voidaan optimoida. Elektropoint haluaa olla startup-yritysten yhteistyökumppanina jo ideavaiheessa, jolloin tuotesuunnitelmat saattavat olla hyvinkin korkealentoisia. Elektropoint katsoo niitä konkreettisten tuotannollisten tekijöiden kannalta. Pitkän kokemuksensa turvin Elektropointin asiantuntijat tietävät, miten tuote on järkevintä ja tehokkainta valmistaa.

Prototyyppivaiheessa Elektropoint ottaa kantaa siihen, onko tuote järkevästi suunniteltu valmistusprosessia ajatellen. Elektropoint toimii siis konsulttina tuotannon näkökulmasta. Tässä kohtaa Elektropoint voi antaa kullanarvoisia vinkkejä kustannusten optimoimisesta. Erityisen arvokkaita ne ovat siksi, että Elektropointin tarjoama konsultointi on protovaiheessa ilmaista.

Elektropointin toiminnan ytimessä on vuositilausmalli, joka tehdään tuotteittain vuodeksi eteenpäin. Vuositilauksessa sovitaan tuotteen kokonaismäärä, kiinteä hinta tilaukselle sekä osatoimitusten minimi- ja maksimimäärät. Tuotteiden tarvitsemat materiaalit ja valmiit tuotteet valmistetaan puskuriin ja sovitut määrät tuotetta toimitetaan silloin kun asiakas tarvitsee. Näin sekä Elektropoint että asiakasyritys säästävät rahaa ja aikaa. Vuodeksi eteenpäin tehtävä tilaus sekä tuotteiden ja materiaalin puskurointi takaavat sataprosenttisen toimitusvarmuuden.

Logistiikan suhteen Elektropontin malli säästää rutkasti aikaa. Elektropoint on vuosien saatossa solminut toimivan suhteen useisiin toimittajiin, ja myös hinnat on neuvoteltu valmiiksi kohdilleen. Markkinoille vasta halajavalla uudella yrityksellä ei ole samaa kokemusta ja osaamista, eikä komponenttitoimittajien kilpailutus välttämättä käy kovin sutjakkaan. Elektropoint pystyy kilpailuttamaan tarvittavat komponentit tehokkaasti myös ulkomailla.

Toinen tärkeä kohta on varastointi ja toimitus. Saapuvan tavaran aikataulujen valvominen sekä tavaran laadun tarkistaminen ja asianmukaiinen varastoiminen on usein monimutkainen prosessi. Samaten toimitukset eteenpäin kysyvät aikaa ja vaivaa, jos ne halutaan hoitaa tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Elektropointilla tilaukset ja toimitukset toteutetaan joustavasti sen mukaan, mikä tarve asiakkaan myynnillä on. Optimoitu logistiikka takaa, että yrittäjän aika säästyy ydintoiminnan kehittämiseen.

Sitten kun tuote lyö läpi markkinoilla, yhteistyö Elektropointin kanssa mahdollistaa myös nopean kasvun, sillä tuotantomääriä voidaan nostaa lennosta. Elektropointin matala organisaatiorakenne takaa, että tieto tuotantoon tulee suoraan asiakkaan myynnistä ilman turhia välikäsiä.

Lue lisää, millainen rooli Elektropointilla on ollut SenzoLiven aluevaltauksissa ulkomailla.

Maksimoi tuotantoyhteistyön tuomat hyödyt. Ota yhteys Elektropointiin.

Sami Kilpeläinen, Elektropoint Hollola

Sami Kilpeläinen, Hollola
Liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, myynti
sami.kilpelainen@elektropoint.fi
050 382 3001

Rainer Mustonen Elektropoint Kuopio

Rainer Mustonen, Kuopio
Tuotanto, myynti
piirikortit ja niiden kokoonpanot
rainer.mustonen@elektropoint.fi
040 505 3482

Elektropoint Oy, Riikka Stenlund
Riikka Stenlund, Hollola
Tuotanto, myynti
johdinsarjat ja elektromekaaniset kokoonpano
riikka.stenlund@elektropoint.fi
050 400 7284