Kuopion toimipiste
Rainer Mustonen
rainer.mustonen@bevenicgroup.com
040 5053482
Kellonkärki 9
70460 Kuopio

Hollolan toimipiste
Sami Kilpeläinen
sami.kilpelainen@bevenicgroup.com
050 3823001
Latojantie 6
15270 Kukkila

Kaikki yhteystietomme:
Yhteystiedot

Toimitusjohtajan vaihdos luo edellytyksiä kasvun jatkumiselle

Elektropointin toimitusjohtaja vaihtuu Roger Martinsénin jäätyä eläkkeelle. Jukka Rautiainen tulee Elektropointille Trimble Forestryn General Managerin paikalta Mikkelistä. Työurallaan hänellä on pitkä kokemus myös alihankinnasta pöydän molemmilta puolilta niin tilaajana kuin valmistajana. Samalla Rautiainen siirtyy myös Bevenic-konsernin toimitusjohtajaksi.

Elektropointin toimitusjohtajana Rautiainen jatkaa siitä, mihin Martinsén jäi. Rautiaisen mukaan muutoksen taustalla ei ole mitään radikaalia. Nyt vaihdokselle vain avautui sopiva rako. Uusi johtaja on yksi niistä ratkaisuista, joilla kasvu saadaan jatkumaan tulevaisuudessakin. Rautiainen ottaa toimitusjohtajan pestin vastaan tilanteessa, jossa Elektropointin liikevaihto on hyvässä kasvussa ja viime vuoden tulos tulee ylittymään.

– Mitään suurta strategista muutosta toimintatapaan ei olla hakemassa. Yritys on vakavarainen ja kasvussa. Toimintamalli säilyy samana kuin aikaisemmin. Entinen operatiivinen johto jatkaa omistajina ja on tarpeen mukaan käytettävissä myös senior advisor -roolissa. Kaikki aikaisemmin mukana ollut tietotaito ja asiantuntemus on siis edelleen käytössä, Rautiainen sanoo.

Kasvu perustuu luottamukseen

Rautiainen näkee, että elektroniikka on jatkossakin kasvavaa ja mielekästä bisnestä. Anturiteknologia ja itsensä mittaaminen tulevat yhä laajemmin kuluttajien käyttöön ja dataa kerätään yhä enemmän eri tarkoituksiin. Silloin myös elektroniikkatuotteiden kysyntä kasvaa. Toisaalta alan tendenssit tulevat vahvistumaan: sarjakoot pienenevät eikä tuotteita haluta makuuttaa varastossa hetkeäkään. Vahvoilla on sellainen partneri, joka pystyy toimimaan luotettavasti näissä olosuhteissa.

– Elektropointin pitää olla hyvin syvällä mukana asiakkaan liiketoiminnassa pystyäkseen tukemaan sitä. Asiakkaatkin suunnittelevat jatkuvasti uusia tuotteita ja ratkaisuja, joita ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Siinä kohdassa meidän on otettava vahvasti roolia, jotta voimme tuoda jo suunnitteluvaiheessa mukaan valmistus- ja elinkaarikustannusten hallinnan näkökulman, Rautiainen kuvailee.

Elektropointin tulevaisuuden suunta on selvä: kasvun pitää jatkua.

– Liiketoiminnan pitää kasvaa ja sen on oltava voitollista. Silloin yrityksellä on edellytykset toimia ja kehittyä.

 

Elektropoint palvelee kaikenlaisia asiakkaita

Toimitusjohtajana Rautiainen korostaa partneriuden merkitystä. Toimittajan pitää pystyä tukemaan asiakkaan liiketoimintaa, sen kasvua ja muuntautumista kaikissa käänteissä. Se tarkoittaa sitä, että asiakkaan strategia ja tavoitteet ovat selvät Elektropointillekin. Se puolestaan edellyttää avointa kommunikaatiota.

– Meidän täytyy osaltamme pitää huoli siitä, että asiakkaan tuotteet ovat elinvoimaisia. Tuotteiden elinkaaren ymmärtäminen on keskeinen osa ammattitaitoamme. Asiakas ei saa menettää kilpailuasemaansa sen takia, että tuotteen valmistaminen ei ole enää kannattavaa.

Partneriuden näkökulmasta Elektropointin vahvuus on joustavuus, jonka turvin se voi toimia erikokoisten asiakkaiden apuna tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa. Elektropointin oma tuotantoprosessi skaalautuu vaivatta asiakkaan tarpeiden mukaan.

– Pystymme tukemaan startupeja heti alkuvaiheessa niin, että liiketoiminta pääsee sulavasti ja kustannustehokkaasti käyntiin. Voimme auttaa heitä tekemään oikeita päätöksiä tuotteiden suhteen. Myöhemmin, kun tuotantosarjoja kasvatetaan pystymme optimoimaan tuotannon asiakkaan myyntinäkymien perusteella.

Uusasiakashankinta on tulevaisuudessakin Elektropointin prioriteetti. Rautiaisen mukaan se kysyy kahtalaista palvelua: laadukkaan palvelun tarjoamista nykyisille asiakkaille sekä uusien ratkaisujen löytämistä sellaisille asiakkaille, joille hyvät neuvot alkavat olla kalliita. Juuri asiakasrajapinnasta löytyvät Rautiaisen omat vahvuudet.

– Nimenomaan asiakasrajapinnassa liikkuminen on vahvuuteni. Toki toimitusjohtajan tehtävät kysyvät myös kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Lisäksi olen urallani luonut hyvin laajan verkoston. Elektropointin asiakkaissa on paljon sellaisia, joiden toimintatavat ja -kulttuuri ovat minulle tuttuja jo entuudestaan. Siitä on luonnollisesti paljon hyötyä. Mutta tässä vaiheessa pidän erityisenä vahvuutenani sitä, että tulen ikään kuin kentän ulkopuolelta. Siksi pystyn kyseenalaistamaan asioita ja kysymään niitä kuuluisia tyhmiä kysymyksiä. Siten saamme uusia näkökulmia ja avauksia asiakkaiden kanssa käytäviin keskusteluihin.

Kun liiketoimintasi tarvitsee oikean partnerin, ota yhteys Elektropointiin.

 

Jukka Rautiainen
Toimitusjohtaja
jukka.rautiainen@elektropoint.fi
040 521 6050